MET DANK AAN

Universitaire Bibliotheken Leiden en Museum De Lakenhal hebben de nalatenschap van Jan Wolkers verworven. Het archief en de tekeningen van de in 2007 overleden auteur en beeldend kunstenaar worden ondergebracht bij de UBL, terwijl Museum De Lakenhal een fraaie selectie van zijn beeldend werk gaat beheren. De verwerving maakt erfgoed dat onlosmakelijk met de stad Leiden is verbonden, beschikbaar voor het algemene publiek, het onderwijs en de wetenschap. Deze verwerving kwam tot stand dankzij de ondersteuning van diverse instellingen en personen.
Voor hun financiële bijdragen en subsidies danken wij Karina Wolkers, Mondriaan Fonds, Vereniging Rembrandt, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Leiden, Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden, Leids Universiteits Fonds en Stichting Zabawas. Tevens danken wij Henri Lenferink, Carel Stolker, Alexander Pechtold en Monique van de Ven, die hun naam wilden verbinden aan onze fondsenwervingsacties. Meta Knol, Directeur Museum De Lakenhal Kurt De Belder, Directeur Universitaire Bibliotheken Leiden

Carel Stolker,

rector magnificus Universiteit Leiden

Het zou prachtig zijn als dit rijke archief van een van Nederlands belangrijkste naoorlogse kunstenaars publiek toegankelijk wordt via de Leidse universiteitsbibliotheek. Het bevat genoeg materiaal voor nog wel tien biografieën.

Monique van de Ven,

actrice en regisseur

Jan Wolkers heeft de deur naar de wereld voor mij open gedaan en hij heeft hem altijd voor me open gehouden! Zijn liefde voor alles wat leeft heeft me enorm geïnspireerd.

Alexander Pechtold,

fractievoorzitter D66, Tweede Kamer

Het werk van de veelzijdige kunstenaar Jan Wolkers is onlosmakelijk verbonden met de Leidse regio; de herkenbare plekken in zijn boeken, het helder coloriet in de traditie van de Fijnschilders en de lichtval van die andere Leidse zoon, Rembrandt. Als jongen bezocht Wolkers al vaak Museum De Lakenhal, wat mooi dat zijn oeuvre daar nu thuiskomt!

Henri Lenferink, 

burgemeester van Leiden

In 1994 schreef Jan Wolkers in ‘Rembrandt in Rommeldam’ over de 17e-eeuwse kunstenaar: ‘Rembrandt ging door mijn bloed heen als een koorts’. Zowel Jan Wolkers als Rembrandt van Rijn zijn zonen van de stad Leiden, omdat ze er hun jeugd en vormende jaren doorbrachten. Het is fantastisch dat onze stad nu de kans heeft om de literaire en beeldende nalatenschap van het dubbeltalent Wolkers te verwerven.