TOEGANG

De nalatenschap van Jan Wolkers werd eind 2018 verpakt en getransporteerd van Texel naar Leiden.

De schilderijen en reliëfs zijn ondergebracht in Museum De Lakenhal, dat na een grondige restauratie en uitbreiding in juni 2019 werd heropend. Een aantal van deze stukken is te bewonderen in de vaste opstelling. Alle stukken zullen in de toekomst worden beschreven, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op de website van Museum De Lakenhal, via Zoeken in de collectie en Verhalen.

Het omvangrijke archief en de tekeningen worden ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. De materiële verzorging en inventarisatie van de papieren zal de nodige tijd vergen. Niettemin worden zo spoedig mogelijk in 2019 alle tekeningen en een selectie van interessante manuscripten en documentatie gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de Catalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden en de Digital Collections.

Belangrijke vorderingen in de beschikbaarstelling zullen gemeld worden op www.wolkersinleiden.nl

In de week van 23 tot en met 27 september werd door Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden de Waanzinnige Wolkers Week georganiseerd. Tijdens deze week vierden het museum en de Universiteitsbibliotheek met inwoners van Leiden en andere geïnteresseerden dat de nalatenschap van Jan Wolkers een plek in Leiden kreeg.