TOEGANG

De nalatenschap van Jan Wolkers werd eind 2018 verpakt en getransporteerd van Texel naar Leiden.

De schilderijen en reliëfs zijn ondergebracht in Museum De Lakenhal, dat na een grondige restauratie en uitbreiding in juni 2019 werd heropend. Een aantal van deze stukken is te bewonderen in de vaste opstelling. Alle stukken zullen in de toekomst worden beschreven, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op de website van Museum De Lakenhal (via Zoeken in de collectie en Verhalen.

Het omvangrijke archief en de tekeningen worden ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. De materiële verzorging en inventarisatie van de papieren zal de nodige tijd vergen. Niettemin worden zo spoedig mogelijk in 2019 alle tekeningen en een selectie van interessante manuscripten en documentatie gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op de website van Universitaire Bibliotheken Leiden (via Catalogus en Digital Collections).

Belangrijke vorderingen in de beschikbaarstelling zullen gemeld worden op www.wolkersinleiden.nl

Tevens zullen in het najaar van 2019 diverse activiteiten worden georganiseerd om de Leidse bevolking kennis te laten maken met de nalatenschap. In voorbereiding zijn onder meer een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek en een publieksmiddag met lezingen en presentaties op een aantrekkelijke locatie in de sleutelstad.