Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL ) zijn erin geslaagd om de artistieke nalatenschap van Jan Wolkers te verwerven. Dit nieuws is bekendgemaakt tijdens een feestelijke presentatie in het stadhuis van Leiden, waar de aanwezigen welkom geheten werden door wethouder van cultuur Yvonne van Delft. Karina Wolkers droeg symbolisch twee typoschriften van de roman Kort Amerikaans over aan Kurt De Belder, directeur van de UBL, en Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal.

Binnenkort komt het omvangrijke archief van Wolkers, zo’n 220 tekeningen, en 17 schilderijen en reliëfs naar Leiden. Daarmee gaat niet alleen een langgekoesterde wens van Jan en Karina Wolkers in vervulling, ook Museum De Lakenhal en UBL zijn verheugd dat met deze actie het werk van een van Nederlands belangrijkste naoorlogse kunstenaars bijeen blijft en publiek toegankelijk wordt.

Tijdens de bijeenkomst in het raadhuis gaf Kurt De Belder een toelichting op de verwerving voor de aanwezigen. Wolkersbiograaf Onno Blom sprak met een panel bestaande uit Karina Wolkers, Meta Knol, Rick Honings (docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de universiteit) en André Bouwman (hoofdconservator van de UBL). Daarbij kwam de inhoud van de nalatenschap, het toegankelijk maken, tentoonstellingen en toekomstige plannen aan bod. Het is bijzonder dat een zo grote en samenhangende artistieke nalatenschap in het publieke domein beschikbaar komt. Er wordt naar gestreefd om dit erfgoed snel beschikbaar te maken voor belangstellenden, studenten en onderzoekers.

De verwerving is het resultaat van gecoördineerde fondsenwervingacties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De financiële steun van een groot aantal partijen, waaronder fondsen en stichtingen, is daarbij van doorslaggevende betekenis geweest. In 2019 zal de verwerving uitgebreid gevierd worden met een aantal bijzondere evenementen. Zodra programma en data bekend zijn, zal dat hier bekend worden gemaakt. Houdt u daarom de website in de gaten.

19 oktober 2018