Op 15 februari was het zo ver! Het omvangrijke literaire en persoonlijk archief van Jan Wolkers werd overgebracht van zijn huis op Texel naar de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Voordat het geheel ook daadwerkelijk op transport kon, moest in januari het archief voorbewerkt en verpakt worden. Twee van UBL Conservatoren André Bouwman en Mart van Duijn namen deze taak op zich. ‘Het archief stond werkelijk door het hele huis verspreid’ vertelde André. Mart, de conservator die het archiefgedeelte van de Wolkerscollectie zal beheren, vond archiefdelen in de tuinkamer, de studio, het atelier en in de slaapkamers van huize Pomona. Al het materiaal werd bij elkaar gebracht, rudimentair beschreven en in omslagen en dozen geplaatst. Dit proces leverde uiteindelijk een stapel van 70 archiefdozen op, gevuld met typoscripten, correspondentie, foto’s, tekeningen en vele andere persoonlijke zaken.

  

Transport

Dankzij de firma Crown Fine Art verliep het transport op rolletjes, en na een voorspoedige rit door de Noord-Hollandse polders heeft het archief een plek gevonden in de kluis van de bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. De dag van het transport lijkt het einde van een lange weg, maar nu het archief is gearriveerd in Leiden kan de verwerking van het materiaal pas echt beginnen.

Beschrijving en ontsluiting

Onno Blom beschrijft het Wolkersarchief in zijn biografie als een ‘veelkoppig monster’, maar de conservatoren zijn vastberaden: ‘het is nu aan ons om het veelkoppige monster te temmen’. Het samenstellen van een voorlopige plaatsingslijst gaf de mogelijkheid ontbrekende stukken te kunnen identificeren en leverde ook nog onbekende stukken op, maar het is zeker niet voldoende voor een archief bedoeld voor wetenschappelijk gebruik. Het archief zal in de komende maanden doos voor doos worden beschreven en gecontroleerd. Conservator Jef Schaeps zal de beschrijving van het door Jan Wolkers vervaardigde beeldmateriaal voor zijn rekening nemen. Van Duijn en Bouwman, zullen zich buigen over de typoscripten en archivalia. In dit proces zal de input en context die Karina, de vrouw van Jan Wolkers, kan bieden van onschatbare waarde zijn. Zij deelde al gedeeltes van het archief in en zocht alle fysieke herinneringen die Jan door het hele huis heen in laatjes had gestopt bij elkaar en voegde ze bij de bijbehorende typoscripten. Hierdoor wordt een groot deel van de context rond het archief bewaard in de beschrijving.

Wil jij ook op de hoogte blijven van nieuws over het Wolkersarchief, Wolkers tentoonstellingen of het beschikbaar komen van archiefdelen voor onderzoek, volg dan de UBL (@UBLeiden) en Lakenhal (@DeLakenhal) op twitter of like onze facebook pagina’s.